Home / Projekty UE / Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy


"Opracowanie prototypu systemu automatycznej analizy i agregacji problemów serwisowych"

w ramach projektu Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2019-09-02

  Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2020-03-27

"Opracowanie prototypu elektronicznego nadajnika sygnałów (enkodera) o niezależnej konstrukcji"

w ramach projektu Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2019-09-02

  Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2019-12-31


"Opracowanie prototypu modułowego systemu zdalnej kontroli i nadzoru maszyn cnc"

w ramach projektu Funduszu Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2019-11-04

  Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2020-04-30

 


Fundusz Badań i Wdrożeń - Voucher Badawczy