Home / Projekty UE / Fundusz Badań i Wdrożeń


"Opracowanie prototypów modułowych wycinarek plazmowych do blach wraz z systemem ich pakowania"

w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

    Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2019-04-01

    Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2019-12-31


"Badania prowadzące do wyodrębnienia tworzyw sztucznych umożliwiających wykonywanie obudowy elementów maszyn cnc odpornych na zmienne warunki pracy"

w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń” realizowanego w ramach osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

    Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia: 2019-12-01

    Zakończenie realizacji przedsięwzięcia: 2020-05-31

 


Fundusz Badań i Wdrożeń