Home / Projekty UE

Dążąc do aktywnego rozwoju firma MANUFAKTURA Michał Grzębski aktywnie działa w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych, z których to granty przeznaczane są na nieustanne prace badawcze i rozwojowe zmierzające do unowocześniania oferty posiadanej gamy urządzeń, co przedkłada się na innowacyjny charakter stosowanych w firmie procesów produkcji.


W celu szerszego zapoznania się z prowadzoną działanością B+R oraz partycypowaniem w programach dotacyjnych zapraszamy do wybrania interesującego Działania z zakładki obok.
 


Projekty UE - Manufaktura - sprzedaż maszyn CNC

Zobaczysz tutaj listę wszystkich projektów realizowanych w ramach Funduszy Europejskich.